Bố mẹ sữa's Podcast Podcast Artwork Image

Bố mẹ sữa's Podcast

Minh Tùng_Hiền Thảo truyền cảm hứng

Bố sữa Minh Tùng_Mẹ sữa Hiền Thảo hiện đang sinh sống làm việc tại Nhơn Trạch, Đồng Nai, hiện đang làm việc và hoạ động tại cộng đồng giáo dục thành nhân Startup Education và nuôi con thuận tự nhiên cộng đồng Vietwise mang sứ mệnh chia sẻ những kiến thức thực tế và hữu ích đến với cộng đồng.Nghề làm bố mẹ.Thai sản thuận tự nhiên.Tư vấn sữa nuôi con bằng sữa mẹ.Quy trình khởi nghiệp thịnh vượng bình an. theo dõi, đăng ký kênh Podcast bố mẹ sữa, để nghe Audio hằng ngày nhé.bomesua.buzzprout.comSpotify.PodcastPlayer FM.Listen Notes.Amazon music.Podcast Addict.Youtube bomebimsua TV .Mời kết nối và hợp tác Hotline: 0974.823.183 - 0974.923.301.
Episodes